Μονή Αγίου Συμεών - Καταμόνας

Μονή Αγίου Συμεών του Θεοδόχου - Καταμόνας 

 
Νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, πάνω στο λόφο Καταμόνας, βρίσκεται αυτό το προσκύνημα. Η παράδοση αναφέρει ότι στον τόπο αυτό βρισκόταν το σπίτι του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου, με τον κήπο και τους τάφους της οικογένειάς του. 


Ο Άγιος Συμεών ήταν ένας από τους 70 μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγεται και Θεοδόχος, γιατί αξιώθηκε να κρατήσει στην αγκαλιά του τον Κύριο.

Μελετώντας τα ιερά κείμενα ο Συμεών, ιδιαίτερα το βιβλίο του προφήτη Ησαϊα, που αναφέρεται η « εκ παρθένου γέννησης » του Μεσσία, διερωτήθηκε κατά πόσον αυτό ήταν δυνατό να γίνει. Τότε έβγαλε το δαχτυλίδι του και το έριξε στο Νείλο ποταμό, λέγοντας « εάν ξαναβρώ το δαχτυλίδι τούτο, τότε θα πραγματοποιηθούν οι προφητείες ».


Πράγματι, ύστερα από μερικές μέρες, τρώγοντας ψάρι, βρήκε το δαχτυλίδι του μέσα στο ψάρι που του προσφέρθηκε. Τότε απευθυνόμενος προς τον Θεό τον παρακάλεσε να τον αξιώσει να μην πεθάνει, προτού δει « τον Χριστών Κυρίου ».
Όταν δε σαν ιερέας στον Ναό του Σολομώντα είδε την Παρθένο Μαρία, να έρχεται στο Ναό με το Θείο Βρέφος, φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα, και είπε « Νύν απολύεις τον δούλων σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως είς αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ » (Λουκ.2:29- 32).

Απευθυνόμενος δε προς την Θεοτόκο είπε: « Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία » (Λουκ.2:34-35) προφητεύοντας τον μεγάλο πόνο, που θα δοκίμαζε με την σταύρωση του Υιού της.

Ο Άγιος Συμεών έζησε 270 χρόνια. Ο τάφος του σώζεται, ενώ το σκήνωμά του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί Ιουστινιανού. Ο Ναός κατασκευάστηκε το 1859 από το μοναχό Αβράμιο. Τόσο ο Ναός, όσο και ο χώρος γύρο από αυτόν είναι ένας παράδεισος.
Κείμενα από Πτυχιακή Εργασία Ευαγγελιάδου Δέσποινας με θέμα «Προσκυνηματικός Τουρισμός»
Δεν υπάρχουν σχόλια: